TÜRKÇE ENGLISH
X
İncoterms Terimler
 

 

DSLV yorumu; bazı şartlara göre (örneğin:EXW ), ihracat için gümrük işlemlerini, ihracat izninin(lisans) alınmasını vs. alıcı sağlamak zorundadır. Ancak genel bir kural olarak gümrük ve dış ticaret yasalarına göre bunlardan satıcı ve ihracatçı sorumludur. Bu bakımdan alıcının yükümlülüğü geçersiz olmaktadır.

 

Bir Incoterms klozu üzerindeki anlama u şekilde olmalıdır:Değişikliklere genel bir bakış:Gözden geçirilen (revize) Incoterms 2010 da şartlar 13den 11e düşürülmüştür.Yeni klozlarDört şart yürürlükten kalkmış, buna karşılık 2 yeni kloz oluşturulmuştur: DAP ( Delivered At Place-Yerinede Teslim ) ve DAT ( Delivered At Terminal-Terminalde Teslim) DAF, DES,DEQ ve DDU'nun yerini almış olup, her türlü taşıma modunda uygulanabilir.

 

""DAT klozu, malların, taşıma vasıtasınca boşaltılmak üzere varış noktasında alıcıya sağlanması ( teslim edilmesini ) anlamına gelip, daha önceki DEQ klozunun yerini alıp, DEQ' in aksine, multimodal (çoklu vasıta için) kullanılabilir.DAP klozu, malların, taşıma vasıtasınca boşaltılmak üzere belirtilen belirli bir noktada alıcıya sağlanması (teslim edilmesi) anlamına gelir.

 

DAP daha çnceki DAF,DES, ve DDU' nun yerini almıştır.Her iki durumda da, malların belirlenen yere taşıma maliyetlerini / terminal bağlantılı zarar risklerini satıcı üstlenir.DAT klozu, malların, taşıma vasıtasınca boşaltılmak üzere varış noktasında alıcıya sağlanması ( teslim edilmesini ) anlamına gelip, daha önceki DEQ klozunun yerini alıp, DEQ' in aksine, multimodal (çoklu vasıta için) kullanılabilir.DAP klozu, malların, taşıma vasıtasınca boşaltılmak üzere belirtilen belirli bir noktada alıcıya sağlanması (teslim edilmesi) anlamına gelir. DAP daha önceki DAF,DES, ve DDU' nun yerini almıştır.Her iki durumda da, malların belirlenen yere taşıma maliyetlerini / terminal bağlantılı zarar risklerini satıcı üstlenir.Klozların Yeni YapısıIncoterms 2010' daki yeniliklere, tüm taşıma modlarına uygulanabilen yedi multimodal ve sadece deniz ve iç su yoluna uygulanabile dört kloz olamak üzere klozların bölümlendirilmeleri de dahildir.Tüm taşıma modlarını kapsayan klozlar:EXW - Ex Works Fabrikada Teslim

FCA Free Carrier Taşıma Vasıtasının Yanında Tesli

CPTCarriage Paid To Navlun ödenmiş

CIPCarriage and insured paid to Navlun ve Sigorta ödenmiş

DAT Delivered At Terminal Terminalde Teslim

DAP Delivered At Place Belirlenen Noktada Teslim

DDP Delivered Duty Paid Gümrük Vergileri ödenmiş Olarak Sadece deniz ve iç su yolunu kapsayan klozlar:

FAS Free Alongside Ship Geminin Yanına Teslim

FOB Free On Board Gemiye Yükleyerek ( Küpeştesinden geçmiş ) Teslim

CFR Cost and Freight Mal Bedeli ve Navlun ödenmiş Olarak

CIF Cost, Insurance and Freight Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun ödenmiş Olarak Risk transferi noktası olarak geminin küpeştesinin dikkate alınmaması

Risk transferi açısından, FOB, CFR ve CIF ayrıca modernize edilmiştir. Şimdiye kadar geminin küpeştesini geçmemiş olmak şartıyla, mallardaki tüm zarar ve ziyanı satıcı üstlenmekteydi.Yeni Incoterms 2010' la risk transferi ancak malların gemide doğru bir biçimde yüklenmesinden sonra gerçekleşmektedir.Güvenlik Incoterms' e giriyorUluslararsı taşıma zincirinde terörist saldırıların önlenmesi uzun zamandır önemli bir konu olarak yerini korumaktadır. Incoterms 2010, bu gelişmeleri dikkate alarak,gerektiğinde güvenlikle ilgili önlemlere ilişkin masrafları hangi tarafın üstleneceğini, belirli klozlara satırlar ekleyerek ( Bellirli noktalarda A2/B2 veya A10/B10).Sigorta kapsamıSadece CIP ve CIP şartları satıcının malları sigortalamasını öngörür. Malların nakliyesi esnasında alıcının karşılaşacağı zara ve ziyana karşılık satıcının sigorta kontratı sağlaması gerekir. CIF ve CIP şartlarında, alıcı, satıcının minimum kapsamlı bir sigorta yapmakla yükümlü olduğunun bilincinde olmalıdır. Bunun nedeni ise, belirli, özellikle dökme mallar için minimum kapsamın mümkün olabilmesidir. Müşteri daha geniş kapsamlı bir ya da kendi ekstra sigorta düzenlemelerini yerine getirmelidir.